Dymista No Menu
 

En ny studie viser at Dymista® gir effekt etter bare 5 minutter.

Signifikant mer effektiv enn nasalt steroid*

Gir raskere og mer effektiv symptomkontroll enn nasalt steroid *

Bedre symptomlindring uansett symptomenes alvorlighetsgrad

left left
right right
En ny studie viser at Dymista® gir effekt etter bare 5 minutter.
Signifikant mer effektiv enn nasalt steroid*
Gir raskere og mer effektiv symptomkontroll enn nasalt steroid *
Bedre symptomlindring uansett symptomenes alvorlighetsgrad

 

En ny studie viser at Dymista® gir pasienter med moderat/alvorlig allergisk rhinitt en signifikant symptomlindring av totale nesesymptomer (TNSS) etter kun 5 minutter. Ingen andre allergibehandlinger kan vise til en like rask innsettende effekt.

I studien ble Dymista® sammenlignet med en kombinasjon av loratadin og flutikason propionat (LORA+INFP), samt placebo. Til sammenligning var innsettende effekt på LORA+INFP 150 minutter.

Dymista® gir en signifikant symptomlindring av totale nesesymptomer opptil 2,5 time raskere enn LORA+INFP. 

 

Dymista® (n=153); FP: flutikasonpropionat (n=151); AZE: azelastinhydroklorid (n=152); rT7SS: reflektive Total of 7 Symptom Score (både nasale og okulære); data presentert som LS gjennomsnittsforandring fra "baseline".

Problem: Pasienter med allergisk rhinitt får symptomer fra både nese og øyne.

 

Løsning: Dymista® er en forbedring innen behandlingen av allergisk rhinitt fordi den gir signifikant bedre symptomlindring enn enten et intranasalt kortikosteroid (flutikasonpropionat) eller et nasalt antihistamin (azelastinhydroklorid) ved behandling av allergisk rhinitt - både når det gjelder nasale og okulære symptomer. Bildet viser forskjellen mellom de ulike behandlingene når man ser på hele symptomkomplekset (tett nese, nennende nese, nysing, kløende nese, kløende øyne, røde øyne og rennende øyne). 

 

Preparatomtale: www.felleskatalogen.no

AZE: azelastinhydroklorid, FP: flutikasonpropionat, PLA: placebo. [Responders rate] = % av pasienter med en reduksjon av "Total Nasal Symptom Score" på 50 % eller mer.

 

 

Problem: Mange pasienter med allergisk rhinitt har dårlig etterlevelse av behandlingen sin. Dette skyldes ofte at det ikke oppnås rask nok symptomlindring. 

Løsning: Dymista® gir pasienter signifikant symptomlindring av nasale symptomer opptil 6 dager raskere enn med flutikasonpropionat eller azelastin. 

 

 

 

FP: flutikasonpropionat; AZE: azelastinhydroklorid; rTNSS: reflectsive Total Nasal Symptom Score; data presentert som LS gjennomsnittsforandring fra "baseline" sammenlignet med placebo (95 % Cl). Pasienter med alvorligere symptomer: "baseline" rTNSS > 18,9; pasienter med mindre alvorlige symptomer: "baseline" rTNSS ≤ 18,9.

Problem: De fleste pasienter med allergisk rhinitt har moderate til alvorlige symptomer

Løsning: Dymista® er effektiv til alle allergisk rhinitt pasienter med moderate til alvorlige symptomer, uansett symptomenes alvorlighetsgrad. Pasienter med allergisk rhinitt som behandles med Dymista® opplever signifikant bedre symptomlindring av totale nesesymptomer enn med enten flutikasonpropionat eller azelastin i monoterapi.  

Dymista® er indisert for symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt, hvis monoterapi med enten intranasalt antihistamin eller glukokortikoid ikke er tilstrekkelig1.

*I det kliniske studieprogrammet sammenlignes Dymista® med intranasalt azelastin og intranasalt flutikasonpropionat ved moderat og alvorlig allergisk rhinitt2

Ny dokumentasjon på Dymista® nesespray3

- Effekt etter 5 minutter

En ny studie viser at Dymista® gir pasienter med moderat/alvorlig allergisk rhinitt en signifikant symptomlindring av totale nesesymptomer (TNSS) etter kun 5 minutter. Ingen andre allergibehandlinger kan vise til en like rask innsettende effekt.

I studien ble Dymista® sammenlignet med en kombinasjon av loratadin og flutikason propionat (LORA+INFP), samt placebo. Til sammenligning var innsettende effekt på LORA+INFP 150 minutter.

Dymista® gir en signifikant symptomlindring av totale nesesymptomer opptil 2,5 time raskere enn LORA+INFP.

 

Referanser:

1: Dymista® SPC (29.08.2017), avsnitt 4.1

2: Meltzer E, Ratner P, Bachert C et al. Clinically relevant effect of a new intranasal therapy (MP29-02) in allergic rhinitis assessed by responder analysis. Int Arch Allergy Immunol 2013;161:369-77.

3: Bousquet J, Meltzer E, Couroux P et al. Onset of action of the fixed combination intranasal azelastine-fluticasone propionate in an allergen exposure chamber, The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice (2018), doi: 10.1016/j.jaip.2018.01.031

Logg inn

Logga in

StängStäng

Sign in to Dymista

Don't have a Dymista account?

Vi gjør oppmerksom på at informasjonen om reseptpliktige legemidler er tilrettelagt for helsepersonell.

Er du helsepersonell?

Ja Nei

No, I am not a HCP

Sorry, you do not have the authorization to enter this webpage.

Go back Go back
close-icon