Dymista No Menu

Dymista® - ekspertintervjuer

 

Hvordan evaluerer man allergisk rhinitt? Få kliniske tips!

Allergisk rhinitt - en undervurdert sykdom

Allergisk rhinitt - patogenese og behandling

Hva er Dymista®?

Dymista® sammenlignes med andre behandlingsalternativer ved allergisk rhinitt

Dymista® - sikkerhet og bivirkninger

 

I intervjuet mellom professor Pär Stjärne (Karolinska Universitetssjukhuset, Sverige) og professor Claus Bachert (Ghent University, Belgia) får du kliniske tips på hvordan du enkelt kan finne ut om dine pasienter med allergisk rhinitt har symptomene under kontroll. 

Dels får du tips om gode spørsmål å stille pasienten, men også om hvordan du kan benytte den klassiske VAS-skalaen for å evaluere grad av symptomkontroll hos dine pasienter med allergisk rhinitt. 

Allergisk rhinitt er en vanlig sykdom som rammer 20-25 % av befolkningen. Allergisk rhinitt forårsaker både plagsomme symptomer og nedsatt livskvalitet hos pasienten - en lidelse som ofte undervurderes. I filmen diskuterer Pär Stjärne, professor ved ÖNH-klinikken ved Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, og Claus Bachert, professor ved ÖNH-klinikken ved Ghent University i Belgia, konsekvensene av allergisk rhinitt sett fra både pasientens og samfunnets perspektiv. 

I filmen diskuteres hvordan den allergiske reaksjonen oppstår samt hvordan man basert på patogenese bør behandle sykdommen. Vanlige behandlingsalternativer diskuteres også mer inngående, der bl.a. forskjellen på systemisk og lokal behandling tas opp, samt hvilken dokumentasjon som finnes for å kombinere et oralt antihistamin og et nasalt steroid.

I intervjuet mellom professor Lars-Olaf Cardell (Karolinska Universitetssjukhuset, Sverige) og professor Claus Bachert (Ghent University, Belgia) diskuteres behandling av allergisk rhinitt, ARIA guidelines og Dymista® - en nesespray som inneholder flutikasonpropionat (kortikosteroid) og azelastin (antihistamin).

Dymista® er en reseptbelagt nesespray som inneholder både kortison (flutikasonpropionat) og antihistamin (azelastin). I filmen diskuteres det hvordan effekten av Dymista® på nasale og okulære symptomer skiller seg fra andre behandlingsalternativer ved allergisk rhinitt. 

I filmen diskuterer professor Lars-Olaf Cardell (Karolinska Universitetssjukhuset, Sverige) og professor Claus Bachert (Ghent University, Belgia) sikkerhetsprofilen til Dymista® ved kort- og langtidsbruk, samt hvilke bivirkninger som er vanlige ved behandling med Dymista®. 

Dymista® er indisert for symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt, hvis monoterapi med enten intranasalt antihistamin eller glukokortikoid ikke er tilstrekkelig1.

*I det kliniske studieprogrammet sammenlignes Dymista® med intranasalt azelastin og intranasalt flutikasonpropionat ved moderat og alvorlig allergisk rhinitt2

Ny dokumentasjon på Dymista® nesespray3

- Effekt etter 5 minutter

En ny studie viser at Dymista® gir pasienter med moderat/alvorlig allergisk rhinitt en signifikant symptomlindring av totale nesesymptomer (TNSS) etter kun 5 minutter. Ingen andre allergibehandlinger kan vise til en like rask innsettende effekt.

I studien ble Dymista® sammenlignet med en kombinasjon av loratadin og flutikason propionat (LORA+INFP), samt placebo. Til sammenligning var innsettende effekt på LORA+INFP 150 minutter.

Dymista® gir en signifikant symptomlindring av totale nesesymptomer opptil 2,5 time raskere enn LORA+INFP.

 

Referanser:

1: Dymista® SPC (29.08.2017), avsnitt 4.1

2: Meltzer E, Ratner P, Bachert C et al. Clinically relevant effect of a new intranasal therapy (MP29-02) in allergic rhinitis assessed by responder analysis. Int Arch Allergy Immunol 2013;161:369-77.

3: Bousquet J, Meltzer E, Couroux P et al. Onset of action of the fixed combination intranasal azelastine-fluticasone propionate in an allergen exposure chamber, The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice (2018), doi: 10.1016/j.jaip.2018.01.031

Logg inn

Logga in

StängStäng

Sign in to Dymista

Don't have a Dymista account?

Vi gjør oppmerksom på at informasjonen om reseptpliktige legemidler er tilrettelagt for helsepersonell.

Er du helsepersonell?

Ja Nei

No, I am not a HCP

Sorry, you do not have the authorization to enter this webpage.

Go back Go back
close-icon