Dymista No Menu

Dymista® gir signifikant mer effektiv og raskere symptomlindring enn et nasalt steroid*  

En ny studie viser at Dymista® gir effekt etter bare 5 minutter 

Filmlengde: 35 sekunder

Video Play

Dymista® inneholder både azelastin og flutikasonpropionat der både formuleringen og sprayflaskens egenskaper er endret (sammenlignet med f.eks. Flutide Nasal) for å gi et bedre produkt'*.

 

Ref. Bousquet J, Bachert C, Bernstein J et al. Advances in Pharmacotherapy for the treatment of allergic rhinitis; MP29-02 (a novel fomulation of azelastine hydrochloride and fluticasone propionate in an advanced delivery system) fills the gaps. Expert Opin. Pharmacother. 2015:16(6).

 

Dymista® er en nesespray for behandling av allergisk rhinitt.

Kan brukes ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt. 

left left
right right
Dymista® er en nesespray for behandling av allergisk rhinitt.
Kan brukes ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt. 

Dymista® er en nesespray for behandling av allergisk rhinitt. 

Den anbefalte daglige dosen er en spray i hvert nesebor to ganger daglig - morgen og kveld.  

Dymista® gir signifikant mer effektiv symptomlindring enn et nasalt steroid. 

Dymista® er indisert for symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt, hvis monoterapi med enten intranasalt antihistamin eller glukokortikoid ikke er tilstrekkelig. 

For mange pasienter har tidligere behandling vært utilstrekkelig da de til tross for behandling har hatt plager med symptomer (selv om de har brukt ulike legemiddel).

Dymista® er indisert for symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt, hvis monoterapi med enten intranasalt antihistamin eller glukokortikoid ikke er tilstrekkelig1.

*I det kliniske studieprogrammet sammenlignes Dymista® med intranasalt azelastin og intranasalt flutikasonpropionat ved moderat og alvorlig allergisk rhinitt2

Ny dokumentasjon på Dymista® nesespray3

- Effekt etter 5 minutter

En ny studie viser at Dymista® gir pasienter med moderat/alvorlig allergisk rhinitt en signifikant symptomlindring av totale nesesymptomer (TNSS) etter kun 5 minutter. Ingen andre allergibehandlinger kan vise til en like rask innsettende effekt.

I studien ble Dymista® sammenlignet med en kombinasjon av loratadin og flutikason propionat (LORA+INFP), samt placebo. Til sammenligning var innsettende effekt på LORA+INFP 150 minutter.

Dymista® gir en signifikant symptomlindring av totale nesesymptomer opptil 2,5 time raskere enn LORA+INFP.

 

Referanser:

1: Dymista® SPC (29.08.2017), avsnitt 4.1

2: Meltzer E, Ratner P, Bachert C et al. Clinically relevant effect of a new intranasal therapy (MP29-02) in allergic rhinitis assessed by responder analysis. Int Arch Allergy Immunol 2013;161:369-77.

3: Bousquet J, Meltzer E, Couroux P et al. Onset of action of the fixed combination intranasal azelastine-fluticasone propionate in an allergen exposure chamber, The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice (2018), doi: 10.1016/j.jaip.2018.01.031

Logg inn

Logga in

StängStäng

Sign in to Dymista

Don't have a Dymista account?

Vi gjør oppmerksom på at informasjonen om reseptpliktige legemidler er tilrettelagt for helsepersonell.

Er du helsepersonell?

Ja Nei

No, I am not a HCP

Sorry, you do not have the authorization to enter this webpage.

Go back Go back
close-icon