Dymista No Menu
 

Lav risiko for suppresjon av HPA-aksen 

Lav forekomst av bivirkninger ved langvarig bruk  

Lav forekomst av bivirkninger ved korttids bruk

left left
right right
Lav risiko for suppresjon av HPA-aksen 
Lav forekomst av bivirkninger ved langvarig bruk  
Lav forekomst av bivirkninger ved korttids bruk

Dymista® (n=154); FP: flutikasonpropionat (n=78) Resultatet uttrykkes som en endring fra "baseline" av kortisolkonsentrasjonen i serum på morgenen etter faste (μg/dl).

Man så ingen betydelig reduksjon av kortisolkonsentrasjonene i fasteserum på morgenen sammenlignet med "baseline" etter 6-12 måneders kontinuerlig behandling med Dymista®. 

Dymista® (n=404); FP: flutikasonpropionat (n=207)

Sikkerhetsprofil ved 52 ukers behandling: En lignende sikkerhetsprofil som for førstelinjebehandling etter ett års kontinuerlig bruk for pasienter med kronisk rhinitt (dvs. pasienter med helårlig allergisk rhinitt eller ikke-allergisk rhinitt). De vanligste behandlingsrelaterte bivirkninger var ubehagelig smak (2,5 %) i Dymista®-gruppen og hodepine (4,3 %) i flutikasonpropionat-gruppen. Ingen av disse bivirkningene ble ansett å være alvorlig.

 

Dymista® (n=207); FP: flutikasonpropionat (n=207), AZE: azelastinhydroklorid (n=208); PLA; Placebo (n=210). AE: Bivirkninger

Sikkerhetsprofil ved 14 dagers behandling: Tilsvarende sikkerthetsprofil som monokomponentene. 

Dymista® er indisert for symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt, hvis monoterapi med enten intranasalt antihistamin eller glukokortikoid ikke er tilstrekkelig1.

*I det kliniske studieprogrammet sammenlignes Dymista® med intranasalt azelastin og intranasalt flutikasonpropionat ved moderat og alvorlig allergisk rhinitt2

Ny dokumentasjon på Dymista® nesespray3

- Effekt etter 5 minutter

En ny studie viser at Dymista® gir pasienter med moderat/alvorlig allergisk rhinitt en signifikant symptomlindring av totale nesesymptomer (TNSS) etter kun 5 minutter. Ingen andre allergibehandlinger kan vise til en like rask innsettende effekt.

I studien ble Dymista® sammenlignet med en kombinasjon av loratadin og flutikason propionat (LORA+INFP), samt placebo. Til sammenligning var innsettende effekt på LORA+INFP 150 minutter.

Dymista® gir en signifikant symptomlindring av totale nesesymptomer opptil 2,5 time raskere enn LORA+INFP.

 

Referanser:

1: Dymista® SPC (29.08.2017), avsnitt 4.1

2: Meltzer E, Ratner P, Bachert C et al. Clinically relevant effect of a new intranasal therapy (MP29-02) in allergic rhinitis assessed by responder analysis. Int Arch Allergy Immunol 2013;161:369-77.

3: Bousquet J, Meltzer E, Couroux P et al. Onset of action of the fixed combination intranasal azelastine-fluticasone propionate in an allergen exposure chamber, The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice (2018), doi: 10.1016/j.jaip.2018.01.031

Logg inn

Logga in

StängStäng

Sign in to Dymista

Don't have a Dymista account?

Vi gjør oppmerksom på at informasjonen om reseptpliktige legemidler er tilrettelagt for helsepersonell.

Er du helsepersonell?

Ja Nei

No, I am not a HCP

Sorry, you do not have the authorization to enter this webpage.

Go back Go back
close-icon