Dymista No Menu

Spørsmål og svar

Still spørsmål om Dymista®

Dersom du har spørsmål om Dymista® er du velkommen til å sende en e-post til infonorge@remove-this.mylan.com. Vi svarer på ditt spørsmål så fort vi kan.

Generelle spørsmål om Dymista® 

Dymista® er den eneste kombinasjonsnesesprayen til behandling av allergisk rhinitt som inneholder både antihistamin og kortison (azelastinhydroklorid og flutikasonpropionat). De aktive substansene i Dymista® kommer i ny formulering og sprayflaske som bl.a. gir større sprayvolum, mindre dråpepartikler og lavere viskositet.

Dymista® er indisert for symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt, hvis monoterapi med enten intranasalt antihistamin eller glukokortikoid ikke er tilstrekkelig. 

Dymista® gir rask symptomlindring allerede etter 5 minutter .

Hver dose inneholder 125 µg azelastin og 50 µg flutikasonpropionat. 

En flaske Dymista® inneholder 120 sprayer (dvs. 30 dagers behandling). 

Dymista® kan benyttes for langvarig bruk. Behandlingens lengde bør stemme overens med perioden for allergeneksponering. 

Dymista® er indisert for symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt, hvis monoterapi med enten intranasalt antihistamin eller glukokortikoid ikke er tilstrekkelig. 

De fleste pasienter som oppsøker lege med sine plager har moderate til alvorlige symptomer og fortsetter å oppleve symptomer til tross for behandling, også de som benytter flere ulike legemidler. 

Dymista® er godkjent til voksne og ungdommer fra 12 års alder. 

Dymista® ble registrert i februar 2013.

En pasient med moderat til alvorlig allergisk rhinitt har ett eller flere av følgende: 

  • Søvnforstyrrelser
  • Begrensninger i daglige aktiviteter, sport og fritid
  • Begrensninger i arbeid og skole
  • Plagsomme symptomer

Ja, Dymista® ble godkjent på blå resept 1. januar 2015. Se Felleskatalogen for mer informasjon. 

Dymista® skal doseres med en spray per nesebor to ganger daglig. 

Spørsmål om effektiviteten

Dymista® er signifikant mer effektiv enn flutikasonpropionat og azelastin når det gjelder å lindre hele symptomkomplekset. Så vel nasale (tett nese, kløe, rennende nese og nysing) som okulære symptomer (kløende, røde og rennende øyne) er dekket. Dymista® gir mer effektiv symptomlindring enn flutikasonpropionat eller azelastin for alle symptomer ved moderat og alvorlig allergisk rhinitt. Flere pasienter som behandles med Dymista® (1 av 2 pasienter) oppnår signifikant symptomlindring (50 % reduksjon av nesesymptomene) og 1 av 6 pasienter oppnår fullstendig eller nesten fullstendig symptomlindring. De oppnår dette flere dager tidligere enn pasienter som behandles med flutikasonpropionat eller azelastin. 

Dymista® er signifikant mer effektiv, også på lang sikt, sammenlignet med flutikasonpropionat nesespray ifølge en ettårig studie hos pasienter med kronisk allergisk rhinitt og ikke-allergisk/vasomotorisk rhinitt. 

Ja, Dymista® er signifikant mer effektiv enn flutikasonpropionat ved behandling av pasienter med kronisk allergisk rhinitt. 

Spørsmål om sikkerheten

Ja. Dymista® er godt tolerert etter kontinuerlig bruk i 52 uker hos pasienter med kronisk rhinitt (helårsrhinitt eller ikke-allergisk (vasomotorisk) rhinitt). De vanligste behandlingsrelaterte bivirkningene var ubehagelig smak (2,5 %) i Dymista®-gruppen sammenlignet med hodepine (4,3 %) i flutikasonpropionatgruppen. Ingen av disse bivirkningene var alvorlige. Man så heller ingen betydelig reduksjon av kortisolkonsentrasjonen i morgenserum etter faste sammenlignet med baseline etter 6–12 måneders kontinuerlig behandling med Dymista®. 

Ja. Dymista® tolereres godt av pasienter med sesongrelatert allergisk rhinitt ved 14 dagers behandling. Dymista® har tilsvarende sikkerthetsprofil som monokomponentene. 

Spørsmål om ikke tilfredsstilte medisinske behov

Nåværende behandling med monoterapi gir ikke tilstrekkelig symptomkontroll for mange pasienter. En studie av 990 allergipasienter som ble rekruttert av 161 allmennleger i Frankrike viste at den største andelen av de behandlede pasientene fortsatt var symptomatiske tross behandling. 89 % hadde rennende nese, 82 % nysing, 82 % tett nese, 68 % kløende nese og 68 % hadde fortsatt okulære symptomer. 

Dymista® er indisert for symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt, hvis monoterapi med enten intranasalt antihistamin eller glukokortikoid ikke er tilstrekkelig1.

*I det kliniske studieprogrammet sammenlignes Dymista® med intranasalt azelastin og intranasalt flutikasonpropionat ved moderat og alvorlig allergisk rhinitt2

Ny dokumentasjon på Dymista® nesespray3

- Effekt etter 5 minutter

En ny studie viser at Dymista® gir pasienter med moderat/alvorlig allergisk rhinitt en signifikant symptomlindring av totale nesesymptomer (TNSS) etter kun 5 minutter. Ingen andre allergibehandlinger kan vise til en like rask innsettende effekt.

I studien ble Dymista® sammenlignet med en kombinasjon av loratadin og flutikason propionat (LORA+INFP), samt placebo. Til sammenligning var innsettende effekt på LORA+INFP 150 minutter.

Dymista® gir en signifikant symptomlindring av totale nesesymptomer opptil 2,5 time raskere enn LORA+INFP.

 

Referanser:

1: Dymista® SPC (29.08.2017), avsnitt 4.1

2: Meltzer E, Ratner P, Bachert C et al. Clinically relevant effect of a new intranasal therapy (MP29-02) in allergic rhinitis assessed by responder analysis. Int Arch Allergy Immunol 2013;161:369-77.

3: Bousquet J, Meltzer E, Couroux P et al. Onset of action of the fixed combination intranasal azelastine-fluticasone propionate in an allergen exposure chamber, The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice (2018), doi: 10.1016/j.jaip.2018.01.031

Logg inn

Logga in

StängStäng

Sign in to Dymista

Don't have a Dymista account?

Vi gjør oppmerksom på at informasjonen om reseptpliktige legemidler er tilrettelagt for helsepersonell.

Er du helsepersonell?

Ja Nei

No, I am not a HCP

Sorry, you do not have the authorization to enter this webpage.

Go back Go back
close-icon