Dymista No Menu
 

Flere pasienter blir symptomfrie med Dymista® enn med et nasalt steroid i monoterapi*

Bedre symptomlindring enn nasalt steroid uansett symptomenes alvorlighetsgrad * 

Raskere og bedre symptomkontroll enn et nasalt steroid i monoterapi*

Raskere symptomlindring enn nasalt stereoid i monoterapi*

Signifikant bedre symptomlindring sammenlignet med nasalt steroid i monoterapi*  

left left
right right
Flere pasienter blir symptomfrie med Dymista® enn med et nasalt steroid i monoterapi*
Bedre symptomlindring enn nasalt steroid uansett symptomenes alvorlighetsgrad * 
Raskere og bedre symptomkontroll enn et nasalt steroid i monoterapi*
Raskere symptomlindring enn nasalt stereoid i monoterapi*
Signifikant bedre symptomlindring sammenlignet med nasalt steroid i monoterapi*  

AZE: azelastinhydroklorid, FP: flutikasonpropionat, PLA: placebo. [Responder frekvens] = % av pasienter med ≤1 poeng for hvert av de fire nesesymptomene (rennende nese, tett nese, nysing og kløe) i "reflective Total Nasal Symptom Score" (dvs. komplett symptomlindring). 

Flere pasienter som ble behandlet med Dymista® (1 av 6 pasienter) oppnådde fullstendig symptomlindring etter to uker, sammenlignet med de som ble behandlet med enten intranasalt flutikasonpropionat eller azelastin. Dette var pasienter med sesongrelatert allergisk rhinitt. 

FP: flutikasonpropionat; AZE: azelastinhydroklorid; rTNSS: reflectsive Total Nasal Symptom Score; data presentert som LS gjennomsnittsforandring fra "baseline" sammenlignet med placebo (95 % Cl). Pasienter med alvorlige symptomer: "baseline" rTNSS > 18,9; pasienter med mindre alvorlige symptomer: "baseline" rTNSS ≤ 18,9.

Pasienter med allergisk rhinitt som behandles med Dymista® opplever betydelig bedre symptomlindring enn pasienter som får intranasalt flutikasonpropionat eller azelastin i monoterapi. Dette gjelder uansett symptomenes alvorlighetsgrad. 

AZE: azelastinhydroklorid, FP: flutikasonpropionat, PLA: placebo. [Responder frekvens] = % av pasienter med en reduksjon av Total Nasal Symptom Score på 50 % eller mer.

Flere Dymista®-pasienter oppnår en halvering av nesesymptomer, og det skjer opptil 6 dager raskere enn med flutikasonpropionat eller azelastin.

Dymista® (n=153); FP: flutikasonpropionat (n=151); AZE: azelastinhydroklorid (n=152); rT7SS: refleksiv Total of 7 Symptoms Score (både nasale og okulære); data presentert som LS gjennomsnittsforandring fra "baseline".

Med Dymista® fikk pasientene en signifikant symptomlindring sammenlignet med intranasalt flutikasonpropionat eller azelastin allerede fra første dag. Denne forskjellen i symptomlindring ble opprettholdt gjennom hele studieperioden.

Dymista® (n=153); FP: flutikasonpropionat (n=151); AZE: azelastinhydroklorid (n=152); rT7SS: refleksiv Total of 7 Symptoms Score (både nasale og okulære); data presentert som LS gjennomsnittlig forandring fra "baseline" sammenlignet med placebo (95 % CI).

Dymista® er en forbedring innen behandlingen av allergisk rhinitt fordi den gir signifikant bedre symptomlindring enn et intranasalt kortikosteroid (flutikasonpropionat) eller antihistamin (azelastinhydroklorid)  - både når det gjelder nasale og okulære symptomer.

Dymista® er indisert for symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt, hvis monoterapi med enten intranasalt antihistamin eller glukokortikoid ikke er tilstrekkelig1.

*I det kliniske studieprogrammet sammenlignes Dymista® med intranasalt azelastin og intranasalt flutikasonpropionat ved moderat og alvorlig allergisk rhinitt2

Ny dokumentasjon på Dymista® nesespray3

- Effekt etter 5 minutter

En ny studie viser at Dymista® gir pasienter med moderat/alvorlig allergisk rhinitt en signifikant symptomlindring av totale nesesymptomer (TNSS) etter kun 5 minutter. Ingen andre allergibehandlinger kan vise til en like rask innsettende effekt.

I studien ble Dymista® sammenlignet med en kombinasjon av loratadin og flutikason propionat (LORA+INFP), samt placebo. Til sammenligning var innsettende effekt på LORA+INFP 150 minutter.

Dymista® gir en signifikant symptomlindring av totale nesesymptomer opptil 2,5 time raskere enn LORA+INFP.

 

Referanser:

1: Dymista® SPC (29.08.2017), avsnitt 4.1

2: Meltzer E, Ratner P, Bachert C et al. Clinically relevant effect of a new intranasal therapy (MP29-02) in allergic rhinitis assessed by responder analysis. Int Arch Allergy Immunol 2013;161:369-77.

3: Bousquet J, Meltzer E, Couroux P et al. Onset of action of the fixed combination intranasal azelastine-fluticasone propionate in an allergen exposure chamber, The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice (2018), doi: 10.1016/j.jaip.2018.01.031

Logg inn

Logga in

StängStäng

Sign in to Dymista

Don't have a Dymista account?

Vi gjør oppmerksom på at informasjonen om reseptpliktige legemidler er tilrettelagt for helsepersonell.

Er du helsepersonell?

Ja Nei

No, I am not a HCP

Sorry, you do not have the authorization to enter this webpage.

Go back Go back
close-icon