home-banner

Ved moderat til alvorlig allergisk rhinitt. Når tidligere behandling med antihistamin eller kortikosteroid alene ikke har vært tilstrekkelig.

Dymista er et reseptfritt legemiddel. Korttidsbehandling av plagsomme nesesymptomer ved allergi når tidligere behandling med antihistamin eller kortikosteroid alene ikke har vært tilstrekkelig. Til voksne over 18 år. Rådfør med lege før bruk dersom du har synsforandringer, økt trykk i øyet eller nylig hatt en neseoperasjon. Les nøyaktig på pakning og i pakningsvedlegg før bruk.

Kort om Dymista®

Rask lindring

Rask symptomlindring fra 5 minutter

Dobbeltvirkende

Med to aktive virkestoff har Dymista dobbeltvirkende effekt

Ved moderat til alvorlig allergisk rhinitt

Skal ikke brukes av barn under 18 år. Dymista skal kun brukes under graviditet og amming i samråd med lege. Kontakt lege dersom du ikke føler deg bedre etter 7 dager.