Dokumentasjon på Dymista® nesespray1

- Effekt etter 5 minutter

En studie viser at Dymista® gir pasienter med moderat/alvorlig allergisk rhinitt en signifikant symptomlindring av totale nesesymptomer (TNSS) etter kun 5 minutter. Ingen andre allergibehandlinger kan vise til en like rask innsettende effekt.

I studien ble Dymista® sammenlignet med en kombinasjon av loratadin og flutikason propionat (LORA+INFP), samt placebo. Til sammenligning var innsettende effekt på LORA+INFP 150 minutter.

Dymista® gir en signifikant symptomlindring av totale nesesymptomer opptil 2,5 time raskere enn LORA+INFP.

Hvorfor behøver vi Dymista®?

Dr. Mads H.S.Moxness
Chief Consultant ENT surgery/ORL, Trondheim

Utvalgt sikkerhetsinformasjon (basert på SPC godkjent av SLV/EMEA: 17.02.2021):

Indikasjoner:

Symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt, hvis monoterapi med enten intranasalt antihistamin eller glukokortikoid ikke er vurdert som tilstrekkelig.

Bivirkninger: Svært vanlige (>1/10): Neseblod. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hodepine, dysgeusi (ubehagelig smak) og ubehagelig lukt.3

Forsiktighetsregler: Nøye overvåkning av pasienter med synsforandring eller tidligere økt okulært trykk, glaukom og eller katarakt.4

Referanser:

  1. Bousquet J, Meltzer E, Couroux P et al. Onset of action of the fixed combination intranasal azelastine-fluticasone propionate in an allergen exposure chamber, J Allergy Clin Immunol Pract 2018;6(5):1726-1732
  2. Dymista® SPC (17.02.2021), avsnitt 4.1
  3. Dymista® SPC (17.02.2021), avsnitt 4.8
  4. Dymista® SPC (17.02.2021), avsnitt 4.4

Dymista