home-banner

Ved moderat til alvorlig allergisk rhinitt. Når tidligere behandling med antihistamin eller kortison alene ikke har vært tilstrekkelig.

Dymista er et reseptfritt legemiddel til korttidsbehandling av plagsomme nesesympomer ved allergi, for eksempel pollenallergi, når tidligere behandling med antihistamin eller kortison alene ikke har vært tilstrekkelig. Ved moderat til alvorlig allergisk rhinitt. Skal ikke brukes av barn under 18 år. Dymista skal kun brukes under graviditet og amming i samråd med lege. Kontakt lege dersom du ikke føler deg bedre etter 7 dager. Bør ikke brukes sammenhengende i mer enn 3 måneder. Les pakning og pakningsvedlegg nøye før bruk.

Kort om Dymista®

Rask lindring

Symptomlindring etter kun 5 minutter

Dobbeltvirkende

Med to aktive virkestoff har Dymista dobbeltvirkende effekt

Den mest effektive og hurtigvirkende lokalbehandlingen av allergisk rhinitt*

*Bousquet J, Schünemann HJ, Togias A et al., Next-generation Allergic Rhinitis and Its Impact on Asthma (ARIA) guidelines for allergic rhinitis based on Grading of Recommodations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) and real-world evidence. J Allergy Clin Immunol 2020;145(1):70-80.

Skal ikke brukes av barn under 18 år. Dymista skal kun brukes under graviditet og amming i samråd med lege. Kontakt lege dersom du ikke føler deg bedre etter 14 dager.