Dymista No Menu

Videoforedrag: allergisk rhinitt for fastleger

Økt kunnskap om årsaker, sammenhenger, behandling og oppfølging av luftveisallergi er viktig. Du som fastlege kan spille en sentral rolle.

Her finner du 3 videoforedrag vi håper du finner nyttige. De er laget i samarbeid med Sverre Steinsvåg, en ledende ekspert på området. I foredragene deler han kunnskap og råd som er skreddersydd for fastleger.

Sverre Steinsvåg er professor, overlege og ØNH-spesialist ved Sørlandet sykehus og Haukeland Universitetssjukehus.

Foredrag 1

Et folkehelseproblem hvor fastlegene kan gjøre en forskjell


Foredrag 2

Hvordan tolke prikktest og blodprøve? Og hva er forskjellen på sensibilisering og allergisk rhinitt?

 


Foredrag 3

Er kortison trygt over tid?


Logg inn

Logga in

StängStäng

Sign in to Dymista

Don't have a Dymista account?

Vi gjør oppmerksom på at informasjonen om reseptpliktige legemidler er tilrettelagt for helsepersonell.

Er du helsepersonell?

Ja Nei

No, I am not a HCP

Sorry, you do not have the authorization to enter this webpage.

Go back Go back
close-icon