OFTE STILTE SPØRSMÅL

Still spørsmål om Dymista®

Dersom du har spørsmål om Dymista® er du velkommen til å sende en e-post til infonorge@viatris.com. Vi svarer på ditt spørsmål så fort vi kan.

Generelle spørsmål om Dymista®

 • Hvilken indikasjon har Dymista®?

  Dymista® er indisert for Symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt, hvis monoterapi med enten intranasalt antihistamin eller glukokortikoid ikke er vurdert som tilstrekkelig.

 • Hvor ofte skal man bruke Dymista®?

  Dymista® skal doseres med en spray i hvert nesebor to ganger daglig (morgen og kveld) .

 • Hvilken dose har Dymista®?

  Hver dose inneholder 125 µg azelastin og 50 µg flutikasonpropionat.

 • Hvor mange sprayinger inneholder en flaske Dymista®?

  En flaske Dymista® inneholder 120 sprayer (dvs. 30 dagers behandling).

 • Hvor lenge kan man bruke Dymista®?

  Dymista® kan benyttes for langvarig bruk. Behandlingens lengde bør stemme overens med perioden for allergeneksponering.

 • Hvilke av mine pasienter bør jeg behandle med Dymista®?

  Dymista® er indisert for symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt, hvis monoterapi med enten intranasalt antihistamin eller glukokortikoid ikke er tilstrekkelig.

 • Er Dymista® godkjent til barn?

  Dymista® er godkjent til voksne og ungdommer fra 12 års alder.

 • Når ble Dymista® godkjent i Norge?

  Dymista® ble registrert i februar 2013.
  1.Dymista® SPC (17.02.2021), avsnitt 9

 • Hvilke av mine pasienter med allergisk rhinitt har moderat til alvorlig allergisk rhinitt?

  En pasient med moderat til alvorlig allergisk rhinitt har ett eller flere av følgende:

  • Søvnforstyrrelser
  • Begrensninger i daglige aktiviteter, sport og fritid
  • Begrensninger i arbeid og skole
  • Plagsomme symptomer
 • Er Dymista® på blå resept?

  Ja, Dymista® ble godkjent på blå resept 1. januar 2015. Se Statens Legemiddelverk for mer informasjon.

Spørsmål om effekt

 • Hvor effektiv er Dymista® ved behandling av de nasale og okulære symptomene som forbindes med allergisk rhinitt?

  Dymista® er signifikant mer effektiv enn flutikasonpropionat og azelastin når det gjelder å lindre hele symptomkomplekset, som vil si både nasale (tett nese, kløe, rennende nese og nysing) og okulære symptomer (kløende, røde og rennende øyne). Dymista® gir mer effektiv symptomlindring enn flutikasonpropionat eller azelastin for alle symptomer ved moderat og alvorlig allergisk rhinitt. Flere pasienter som behandles med Dymista® (1 av 2 pasienter) oppnår signifikant symptomlindring (50 % reduksjon av nesesymptomene) og 1 av 6 pasienter oppnår fullstendig eller nesten fullstendig symptomlindring. De oppnår dette flere dager tidligere enn pasienter som behandles med flutikasonpropionat eller azelastin i monoterapi.

 • Er Dymista® effektiv på lang sikt?

  Dymista® er signifikant mer effektiv, også på lang sikt, sammenlignet med flutikasonpropionat nesespray ifølge en ettårig studie hos pasienter med kronisk allergisk rhinitt og ikke-allergisk/vasomotorisk rhinitt.

 • Er Dymista® effektiv ved behandling av kronisk allergisk rhinitt?

  Ja, Dymista® er signifikant mer effektiv enn flutikasonpropionat ved behandling av pasienter med kronisk allergisk rhinitt.

Spørsmål om sikkerhetsprofilen

 • Er Dymista® trygt å bruke over lang tid?

  Ja. Dymista® er godt tolerert etter kontinuerlig bruk i 52 uker hos pasienter med kronisk rhinitt (helårsrhinitt eller ikke-allergisk (vasomotorisk) rhinitt). De vanligste behandlingsrelaterte bivirkningene var ubehagelig smak (2,5 %) i Dymista®-gruppen og hodepine (4,3 %) i flutikasonpropionatgruppen. Ingen av disse bivirkningene var alvorlige. Man så heller ingen betydelig reduksjon av kortisolkonsentrasjonen i morgenserum etter faste sammenlignet med baseline etter 6–12 måneders kontinuerlig behandling med Dymista®.

 • Er Dymista® en trygg behandling ved sesongrelatert allergisk rhinitt?

  Ja. Dymista® tolereres godt av pasienter med sesongrelatert allergisk rhinitt ved 14 dagers behandling. Dymista® har tilsvarende sikkerthetsprofil som monokomponentene.

Spørsmål om ikke tilfredsstilte medisinske behov

 • Gir dagens monoterapi tilstrekkelig symptomkontroll?

  Nåværende behandling med monoterapi gir ikke tilstrekkelig symptomkontroll for mange pasienter. En studie av 990 allergipasienter som ble rekruttert av 161 allmennleger i Frankrike viste at den største andelen av de behandlede pasientene fortsatt var symptomatiske tross behandling. 89 % hadde rennende nese, 82 % nysing, 82 % tett nese, 68 % kløende nese og 68 % hadde fortsatt okulære symptomer.

Effektiv?

Effektiv?

Vil du vite mer om Dymista?

Vil du vite mer om Dymista?

Dymista