Videoforedrag: allergisk rhinitt for fastleger

Økt kunnskap om årsaker, sammenhenger, behandling og oppfølging av luftveisallergi er viktig. Du som fastlege kan spille en sentral rolle.

Her finner du 3 videoforedrag vi håper du finner nyttige. De er laget i samarbeid med Sverre Steinsvåg, en ledende ekspert på området. I foredragene deler han kunnskap og råd som er skreddersydd for fastleger.

Sverre Steinsvåg er professor, overlege og ØNH-spesialist ved Sørlandet sykehus og Haukeland Universitetssjukehus.

Se disse filmene

Et folkehelseproblem hvor fastlegene kan gjøre en forskjell

og

Hvordan tolke prikktest og blodprøve? Og hva er forskjellen på sensibilisering og allergisk rhinitt?

Loading the player...
Loading the player...

Er kortison trygt over tid?

Loading the player...
Se videoforedrag

Se videoforedrag

Vil du vite mer om Dymista?

Vil du vite mer om Dymista?

Dymista