Dymista No Menu

Slik bruker du Dymista®

Filmlengde: 1 minutt, 8 sekunder

  1. Klargjør sprayen ved å riste flasken forsiktig i 5 sekunder ved å vende den opp og ned. Deretter tar du av beskyttelseshetten. Trykk pumpen ned 6 ganger, til en fin tåkesky vises. 
  2. Puss nesen.
  3. Bøy hodet fremover og før flaskespissen med høyre hånd til venstre nesebor. Hold for det andre neseboret med en finger. 
  4. Trykk pumpen raskt ned én gang. Gjenta i det andre neseboret. Hvis du holder pusten litt eller bare  puster forsiktig inn og bøyer hodet fremover etter spraying, unngår du at legemiddelet renner ned i halsen og gir ubehagelig smak.
  5. Tørk av tuppen på flasken med en ren serviett etter bruk, og sett på beskyttelseshetten.
  6. Husk å riste Dymista® forsiktig i 5 sekunder før hver bruk. Har det gått mer enn syv dager siden du brukte sprayen sist, skal pumpen aktiveres på nytt ved å trykke ned og slippe én gang.

  7. Les mer i pakningsvedlegget (felleskatalogen.no)

Dymista® er indisert for symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt, hvis monoterapi med enten intranasalt antihistamin eller glukokortikoid ikke er tilstrekkelig1.

*I det kliniske studieprogrammet sammenlignes Dymista® med intranasalt azelastin og intranasalt flutikasonpropionat ved moderat og alvorlig allergisk rhinitt2

Ny dokumentasjon på Dymista® nesespray3

- Effekt etter 5 minutter

En ny studie viser at Dymista® gir pasienter med moderat/alvorlig allergisk rhinitt en signifikant symptomlindring av totale nesesymptomer (TNSS) etter kun 5 minutter. Ingen andre allergibehandlinger kan vise til en like rask innsettende effekt.

I studien ble Dymista® sammenlignet med en kombinasjon av loratadin og flutikason propionat (LORA+INFP), samt placebo. Til sammenligning var innsettende effekt på LORA+INFP 150 minutter.

Dymista® gir en signifikant symptomlindring av totale nesesymptomer opptil 2,5 time raskere enn LORA+INFP.

 

Referanser:

1: Dymista® SPC (29.08.2017), avsnitt 4.1

2: Meltzer E, Ratner P, Bachert C et al. Clinically relevant effect of a new intranasal therapy (MP29-02) in allergic rhinitis assessed by responder analysis. Int Arch Allergy Immunol 2013;161:369-77.

3: Bousquet J, Meltzer E, Couroux P et al. Onset of action of the fixed combination intranasal azelastine-fluticasone propionate in an allergen exposure chamber, The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice (2018), doi: 10.1016/j.jaip.2018.01.031

Logg inn

Logga in

StängStäng

Sign in to Dymista

Don't have a Dymista account?

Vi gjør oppmerksom på at informasjonen om reseptpliktige legemidler er tilrettelagt for helsepersonell.

Er du helsepersonell?

Ja Nei

No, I am not a HCP

Sorry, you do not have the authorization to enter this webpage.

Go back Go back
close-icon